Biblioteksjefen tar ferie fra mandag 1. juli og fire uker framover. Åpningstiden ved hovedbiblioteket på Solfjellsjøen blir som vanlig fra 1. juli til og med 20 juli med Jesper Westin som vikar. Biblioteket blir kun tilgjengelig for sjølbetjening i uke 30, dvs. fra 22.-28. juli.

Bibliotekfilialen på Løkta blir stengt fram til 5. august.

Translate »
Share This