Utstyrssentralen

Lyst til å dra på tur, men mangler utstyr?

Utstyrssentralen

Sykler til utlån

Biblioteket har overtatt ansvaret for å administrere utstyrssentralen ved DBU. Utstyrssentralen skal gi barn/unge fra førskolealder til 19 år i Dønna bedre mulighet til å drive med idrett og friluftsliv. Det innebærer at du nå også kan låne fritidsutstyr gjennom biblioteket. Per idag har vi blant annet følgende til utlån: sykler og sykkelhjelmer, skiutstyr, skøyter, fiskeutstyr, liggeunderlag og soveposer, hengekøyer, regntarp, ryggsekker, støvler og en del fritidsklær. Utstyrssentralen er ikke selvbetjent. Alt utstyr er registrert i bibliotekets katalog og utlån foregår fra biblioteket. Kontaktinformasjon til biblioteket: epost: biblioteket@donna.kommune.no, tlf 75052505, mobil 95971528.

 

LÅNEVILKÅR FOR UTSTYRSSENTRALEN I DØNNA

  1. Låneavtale

Avtalen gjelder for lån av alt utstyr registrert ved Utstyrssentralen/Dønna bibliotek. Avtalen inngås mellom utstyrssentralen og ansvarlig låntaker. Ved å registrere en låneprofil med de nødvendige personopplysninger ved Dønna bibliotek, aksepteres de standardvilkår for lån av utstyr som står i denne avtalen.

  1. Lån fra sentralen

For å låne utstyr, må en ansvarlig myndig person med bostedsadresse i Norge være ansvarlig for lån og registrere navn, adresse, epost, mobilnummer og fødselsdato i bibliotekets register. For å låne utstyr, må du møte opp på Dønna bibliotek i oppgitt åpningstid eller etter avtale med ansatte i biblioteket. Ansvarlig låntaker må bekrefte sin identitet ved personlig oppmøte og med gyldig legitimasjon ved første gangs lån.

  1. Låneperiode

Låneperioden gjelder fra utstyret er hentet og til det er levert tilbake samme sted som det ble hentet. Utstyret skal leveres tilbake til avtalt tid innenfor åpningstiden ved Dønna bibliotek eller etter avtale med bibliotekets ansatte.

  1. Ansvarlig låntaker og brukers ansvar

Ansvarlig låntaker er ansvarlig for at bruker tar ansvar for og passer på utstyret så lenge det er utlånt. Utstyret skal leveres tilbake i samme tilstand som det ble lånt ut, med unntak for normal slitasje. Det er ikke tillatt å låne ut eller fremleie utstyret. Utstyret skal ikke lånes til kommersielt bruk som f.eks. aktivitetsdager for kunder og ansatte eller turistvirksomhet. Det er ikke tillatt å frakte eller bruke utstyret utenfor Norden.

  1. Låntakers plikter

Ansvarlig låntaker er selv ansvarlig for å ha nødvendig kompetanse, ferdigheter og erfaring til å bruke lånt utstyr som han/hun låner til seg selv eller annen bruker. Dersom utstyret blir ødelagt, slitt, eller på andre måter usikkert, skal Dønna biblioteke varsles og utstyret skal ikke lenger brukes. Tyveri eller hærverk på lånt utstyr må meldes til nærmeste politi så snart det lar seg gjøre og anmeldelsen leveres til biblioteket.

  1. Personvern

For å låne utstyr fra utstyrssentralen er det nødvendig å behandle personopplysninger om ansvarlig låntaker. Personopplysningene brukes til å: 1) opprette låneprofil, 2) registrere og følge opp utlån, 3) kontakte ansvarlig låntaker ved behov, f.eks. for å sende påminnelser om reservasjon, dato for retur eller purringer ved forsinket tilbakelevering, 4) for oppfølging dersom utstyr ikke blir levert tilbake, blir ødelagt eller stjålet, 5) utarbeide anonymisert statistikk for å videreutvikle utstyrssentralens tilbud og tjenester

  1. Skader og tap på låneobjekt

Ved skader utover normal slitasje og tap av utstyr i utlånsperioden, kan utstyrssentralen kreve erstatning for nødvendige utgifter til å reparere eller erstatte utstyret. Utstyrssentralen avgjør selv om det er nødvendig å reparere eller erstatte utstyret. Gjentatte skader, brudd på lånevilkårene eller tap av låneobjekter kan medføre tap av rett til å låne mer utstyr.

  1. Forsinket tilbakelevering

Dersom det er klart at det vil bli forsinket tilbakelevering av utstyr, skal ansvarlig låntaker snarest mulig informere utstyrssentralen/Dønna bibliotek om dette. Dersom utstyret ikke blir tilbakelevert, er det å anse som tyveri og forholdet kan politianmeldes. Gjentatte forsinkelser i tilbakelevering kan medføre tap av lånerett.

  1. Gebyr

Ved forsinket tilbakelevering som ikke er avtalt mellom ansvarlig låntaker og utstyrssentralen, belastes låntaker med et gebyr på kr. 200. Faktura for forsinket tilbakelevering eller erstatning for ødelagt eller tapt utstyr, sendes ut av Dønna kommune. Utstyrssentralen følger Dønna kommune sitt rutiner for betalingsfrister og inkasso.

  1. Ansvarsbegrensning

Utstyrssentralen kan ikke garantere at lånt utstyr oppfyller brukerens personlige krav. Ansvarlig låntaker/bruker er selv ansvarlig for skader og tap som skjer ved bruk av lånt utstyr, sånn som person-, tings- og formueskader, samt følgeskader og indirekte tap som måtte påføres brukeren eller noen andre i forbindelse med bruk av utstyret.

 

Translate »
Share This