Som digital nasjonal låner har man tilgang til nasjonale bibliotektjenester som f.eks. Filmbib. For å få tilgang til tjenester ved lokalt bibliotek må man kontakte biblioteket for å knytte seg opp.
Den ordningen som Nasjonalbiblioteket sammen med Bibliotek-Systemer AS lanserer er beregnet på den delen av befolkningen som ikke har lånekort fra før av. De kan nå registrere seg digitalt, og benytte seg av bibliotekenes digitale tilbud.
Translate »
Share This