Låneregler

LÅNEREGLER FOR DØNNA BIBLIOTEK

 

LÅNEKORT 

 • Det er gratis å få lånekort på biblioteket
 • Barn som er begynt på skolen får lånekort
 • Barn under 15 år må ha tillatelse fra foresatte for å få lånekort
 • Lånekortet framvises ved utlån hvis låner ikke er kjent for personalet. Du kan få lånekort på en App på mobiltelefonen. Biblioteket gir veiledning om dette
 • Biblioteket krever legitimasjon ved utskriving av lånekort hvis låner ikke er kjent for utsteder
 • Tap av lånekortet må meldes til biblioteket. Ved utskrivning av nytt lånekort er prisen kr.  25,-
 • Reservasjonsbrev og purrebrev kan sendes låner på SMS, epost eller som brev etter lånerens ønske
 • Låner plikter å melde fra om endring av navn, adresse, epostadresse og telefonnummer

 

LÅNETIDER

 • Bøker og lydbøker: 4 uker
 • Ebøker: 22 dager
 • DVD/film: 1 uke. Filmer med spilletid over 5 timer har 2 uker. Biblioteket følger filmens aldersgrense
 • Språkkurs: 3 mnd.
 • Tidsskrifter: 2 uker
 • TV- og dataspill: 4 uker
 • Brettspill: 14 dager
 • Låner kan ved utlån be om lengre lånetid på bøker som det ikke er venteliste på
 • Lånetida kan fornyes inntil 3 ganger hvis bøkene ikke er reservert andre
 • Det kan settes kortere lånetid for nye og populære titler

 

RESERVERING

 • Låner kan få reservert materiale som er utlånt

 

LÅN FRA ANDRE BIBLIOTEK

 • Bøker vi ikke selv eier, kan som regel lånes inn fra andre.  Da gjelder eierbibliotekets regler/lånetid
 • Ved tap av fjernlånte bøker, betales erstatning etter eierbibliotekets satser 
 • Låner som har «Nasjonalt lånekort» kan selv bestille lån fra andre bibliotek. Lånet blir sendt til ditt lokale bibliotek og kan hentes der

 

ANSVAR

 • Eier av lånekortet er ansvarlig for alt som lånes på kortet
 • Det er ikke tillatt å låne bort lånekortet
 • NB: Det er gratis å låne, men det koster å levere for sent eller å la være å levere

 

PURRING OG PURREGEBYR

 • Låner plikter å overholde den fastsatte lånetida
 • Hvis lånetida overskrides, sender biblioteket ut purring
 • Barn og ungdom i førskole- og grunnskolealder betaler ikke purregebyr
 • 1. purring for voksne og ungdom over 16 år: kr. 50,-
 • 2. purring for voksne og ungdom over 16 år: kr. 50,-

 

ERSTATNINGKRAV/REGNING

 • Hvis erstatningskrav ikke er sendt, kan man erstatte ei bok med et nytt eksemplar av samme tittel
 • Etter to purringer sendes erstatningskrav med påfølgende inkassokrav dersom erstatningskrav ikke betales innen fristen
 • Når erstatningskrav er sendt, kan låner over 16 år ikke levere lånt materiale tilbake. Det kan da beholdes, og regningen betales. Materiale lånt av barn under 16 år, kan levere lånene tilbake dersom det ikke er sendt ut inkassovarsel
 • For spesielt dyre eller verdifulle bøker/medier legges reell sum til grunn for erstatningskrav
 • Låneretten kan inndras til låner har gjort opp for seg

 

TAKSTER FOR TAPT ELLER ØDELAGT MATERIALE:

Type medie Sum i kr.
Barnebøker: fag– og skjønnlitteratur 300
Skjønnlitteratur voksne 400
Fagbøker voksne 500
Tegneserier 200
​Tidsskrifter ​100
Lydbøker for voksne 350
Lydbøker for barn og ungdom 250
Musikk-CD 200
Film barn/ungdom og voksne 200
Språkkurs 800
TV-spill/dataspill 400
Brettspill 300

 

 

Translate »
Share This