FilmbibFilmbib har en unik samling av filmer for både barn og voksne: animasjonsfilmer, eksperimentelle filmer og humoristiske korte historier. Alle med nasjonalt lånekort kan logge seg inn i Filmbib med lånernummer og pin-kode fra biblioteket. Man kan se filmer på pc og på mobile enheter via appen Filmbib. Last den gjerne ned til iOS eller Android.

Alle filmene på Filmbib er kjøpt inn gjennom den nasjonale innkjøpsordningen for film. Ordningen administreres av Norsk filminstitutt på oppdrag fra Kulturdepartementet og er opprettet for å bidra til bredde og kvalitet i filmtilbudet, for voksne og barn, og stimulere filmkulturen i Norge. Et uavhengig utvalg vurderer hvilke filmer som inngår i ordningen basert på to årlige søknadsrunder. På Filmbib finnes kortfilmer og dokumentarer av nyere dato, men også flere filmer som går tilbake i tid. Her er også historisk interessante, engasjerende og samfunnsaktuelle dokumentarer og mye mer og det legges stadig nye filmer til i tjenesten

Gå til  Filmbib her!

Translate »
Share This